Ön Yükleyiciyi Kapat

"Trafik Analizi ve Saldırı Tespiti" eğitimi, bilgisayar ağlarındaki trafikleri izleyerek, analiz ederek ve ağdaki anormal aktiviteleri tespit ederek güvenlik önlemlerini geliştirmeyi amaçlar. Bu tür bir eğitim genellikle ağ güvenliği uzmanları, sistem yöneticileri ve siber güvenlik profesyonelleri için önemlidir. İşte bu tür bir eğitimin genel özellikleri:

 1. Trafik Analizi:

  • Paket Analizi: Ağ üzerinden geçen veri paketlerini incelemek ve analiz etmek.
  • Protokol Analizi: TCP/IP, UDP, ICMP gibi ağ protokollerini anlamak ve protokol düzeyindeki anormallikleri tespit etmek.
  • Ağ Akış Analizi: Ağdaki veri akışlarını takip etmek ve anomali durumlarını belirlemek.
 2. Saldırı Tespiti:

  • İmza Tabanlı Tespit: Bilinen saldırı kalıplarını içeren imzaları kullanarak saldırıları tespit etmek.
  • Anomali Tabanlı Tespit: Normal ağ davranışlarını öğrenerek, bu normal davranıştan sapmaları tespit etmek.
  • Heuristik Analiz: Önceki saldırıları ve benzeri aktiviteleri analiz ederek, potansiyel tehditleri belirlemeye çalışmak.
 3. Güvenlik Olayı Yönetimi (SIEM):

  • Log Analizi: Ağdaki cihazlardan ve uygulamalardan gelen log kayıtlarını analiz etmek.
  • Olay Koleksiyonu: Güvenlik olaylarına dair verileri toplamak ve depolamak.
  • Olay Korrelasyonu: Farklı kaynaklardan gelen olayları birleştirerek daha geniş bir perspektif elde etmek.
 4. Pratik Uygulama ve Lab Çalışmaları:

  • Simülasyonlar: Gerçek dünya senaryolarını taklit eden ağ saldırı simülasyonları.
  • Lab Çalışmaları: Gerçek ağ ortamlarında trafik analizi ve saldırı tespiti becerilerini geliştirmek için laboratuvar çalışmaları.

Bu eğitim, katılımcılara ağ güvenliği alanında derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefler. Güncel tehditlerle başa çıkabilme yeteneklerini artırmak ve ağ güvenliği altyapısını güçlendirmek amacıyla bu tür bir eğitim almak, siber güvenlik profesyonelleri için önemlidir.

Eğitim Derecelendirmesi

Ortalama 5 puan üzerinden 5 puan aldı.

5
Bu eğitimin, 5 puan üzerinden hesaplanan ortalama derecelendirmesi.