Ön Yükleyiciyi Kapat

Yüzyılın dijital çağında, bilgi ve teknoloji hızla evrim geçirirken, siber istihbarat alanındaki yetenekli profesyonellerin önemi daha da artmaktadır. Siber İstihbarata Giriş Eğitimi, bu dinamik ortamda bilgi güvenliği ve siber tehditler konusunda kariyer yapmak isteyen bireylere kapılarını aralayan bir fırsattır.

Eğitim Özellikleri:

Temel İstihbarat Kavramları: Katılımcılar, siber istihbaratın temel prensipleri ve terminolojisi ile tanışacak, istihbaratın nasıl toplandığı ve kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Açık Kaynak İstihbarat (OSINT): Eğitimde, açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin analizi, izlenmesi ve kullanılması konularında pratik beceriler kazandırılacaktır. 

Tehdit Aktörleri ve Modelleri: Siber tehdit aktörlerinin tanımlanması, sınıflandırılması ve takip edilmesi üzerine odaklanan bu modül, katılımcılara gerçek dünya senaryolarında tehdit analizi yapma yeteneği kazandıracaktır.

Sosyal Mühendislik ve Hedef Analizi: Saldırganların sosyal mühendislik teknikleri ve hedef analizi konularında nasıl çalıştığı, katılımcılara hem savunma hem de saldırı stratejileri konusunda bilgi sağlayacaktır.

Yasal ve Etik Konular: Eğitim, siber istihbarat faaliyetlerinin yasal çerçevesini vurgulayacak ve katılımcılara etik standartlara uygun hareket etme becerilerini geliştirecek.

Müfredat:

Modül 1: Temel İstihbarat Prensipleri

İstihbaratın temel tanımı

İstihbarat toplama süreçleri

İstihbarat analizi yöntemleri

Modül 2: Açık Kaynak İstihbarat (OSINT)

OSINT araçları ve teknikleri

İnternet üzerinden bilgi toplama

OSINT raporlama ve analiz

Modül 3: Tehdit Aktörleri ve Modelleri

Saldırı grupları ve özellikleri

Tehdit modelleri ve sınıflandırmalar

Tehdit istihbaratı analizi

Modül 4: Sosyal Mühendislik ve Hedef Analizi

Sosyal mühendislik teknikleri

Hedef belirleme ve analiz

Hedef odaklı saldırı senaryoları

Modül 5: Yasal ve Etik Konular

Yasal çerçeve ve sınırlamalar

Etik standartlar ve siber istihbarat

İstihbarat faaliyetlerinde gizlilik

Eğitim Derecelendirmesi

Ortalama 5 puan üzerinden 5 puan aldı.

5
Bu eğitimin, 5 puan üzerinden hesaplanan ortalama derecelendirmesi.