Ön Yükleyiciyi Kapat

Uzaktan çalışmayı destekleyen organizasyonların sayısındaki artış, cloud bilişim hizmetlerine olan talebi artırmış ve bu da güvenli bir bulut altyapısına olan ihtiyacı büyütmüştür.Bu eğitim programı, katılımcılara, ISO/IEC 27017 ve ISO/IEC 27018 standartları temel alınarak bir bulut güvenlik programını etkili bir şekilde planlama, uygulama, yönetme, izleme ve sürdürme konusunda gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır. Kurs, bulut bilişim kavramları ve prensipleri, bulut bilişim güvenlik risk yönetimi, buluta özel kontroller, bulut güvenlik olay yönetimi ve bulut güvenlik testi gibi konularda kapsamlı bir açıklama sunmaktadır.

Eğitim programı, bir sertifikasyon sınavı ile tamamlanmaktadır. Başarıyla tamamlanması durumunda, "PECB Certified Lead Cloud Security Manager" unvanı için başvuruda bulunma hakkını elde edebilirsiniz. PECB Lead Cloud Security Manager Sertifikası, en iyi uygulamalara dayalı olarak bir bulut güvenlik programını yönetme yeteneğinizi ve yetkinliklerinizi net bir şekilde ortaya koyar.

 

Kimler Katılmalı?

  1. Bir bulut güvenlik programını yönetmeyi amaçlayan bulut güvenliği ve bilgi güvenliği profesyonelleri.
  2. Bulut güvenliği en iyi uygulamalarını öğrenmeyi hedefleyen yöneticiler veya danışmanlar.
  3. Bir bulut güvenlik programını sürdürme ve yönetme sorumluluğuna sahip bireyler.
  4. Bulut güvenlik bilgisini artırmayı amaçlayan teknik uzmanlar.
  5. Bulut güvenliği konusunda uzman danışmanlar.                                                                                      

Önkoşullar

Bu eğitim kursuna katılım için temel gereksinim, ISO/IEC 27017 ve ISO/IEC 27018'yi temel bir anlayışa sahip olmak ve genel olarak bulut bilişim kavramlarına dair bilgi sahibi olmaktır.

Öğrenme Hedefleri

  • Geniş kapsamlı bir şekilde bir bulut güvenlik programının etkili bir biçimde uygulanması ve yönetilmesi için kullanılan kavramları, yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri anlama.
  • ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 ve diğer standartlar ile düzenleyici çerçeveler arasındaki bağlantıları tanıma ve bu standartları birlikte değerlendirme yeteneği kazanma.
  • ISO/IEC 27017 ve ISO/IEC 27018 yönergelerini, bir organizasyonun özel bağlamı içinde doğru bir şekilde yorumlama ve uygulama yeteneği kazanma.
  • Bir organizasyona etkili bir şekilde planlama, uygulama, yönetme, izleme ve sürdürme konularında destek sağlamak için gerekli bilgi ve yetkinliği edinme.
  • En iyi uygulamaları takip ederek bir bulut güvenlik programını yönetme konusunda bir organizasyona danışmanlık yapacak pratik bilgiyi kazanma.


Eğitim Derecelendirmesi

Ortalama 5 puan üzerinden 5 puan aldı.

5
Bu eğitimin, 5 puan üzerinden hesaplanan ortalama derecelendirmesi.