Ön Yükleyiciyi Kapat
ISO/IEC 27001 Baş Uygulayıcı Eğitimi, katılımcılara bir kuruluşun bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS)ni etkin bir şekilde planlama, uygulama, yönetme, izleme ve sürdürme konusunda gerekli bilgiyi kazandırmayı amaçlar.

Neden Katılmalısınız?

Bilgi güvenliği tehditleri ve saldırıları sürekli olarak artmakta ve gelişmektedir. Bu tehditlere karşı en etkili savunma, bilgi güvenliği kontrollerinin ve en iyi uygulamaların doğru bir şekilde uygulanması ve yönetilmesidir. Bilgi güvenliği, müşterilerin, yasama organlarının ve diğer ilgili tarafların temel beklentisi ve gerekliliğidir.
Bu eğitim, ISO/IEC 27001'e dayalı bir bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) uygulama konusunda katılımcıları hazırlamak için tasarlanmıştır. Temel hedefi, bir BGYS'nin en iyi uygulamalarını kapsamlı bir şekilde anlamalarını ve sürekli yönetim ve geliştirme için bir çerçeve sunmaktır.
Eğitimi tamamladıktan sonra sınava girebilirsiniz. Başarılı bir şekilde geçerseniz, ISO/IEC 27001 gereksinimlerine dayalı bir BGYS'nin uygulanması konusundaki yeteneğinizi ve pratik bilginizi gösteren "PECB Sertifikalı ISO/IEC 27001 Baş Uygulayıcı" unvanı için başvurabilirsiniz.

Kimler Katılabilir?
Bir organizasyonda bilgi güvenliği yönetim sisteminin uygulanması ile ilgili olan veya ilgili olan yöneticiler veya danışmanlar
Bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin uygulanmasını ustalaşmak isteyen proje yöneticileri, danışmanlar veya uzman danışmanlar veya bir organizasyon içinde BGYS gerekliliklerine uyumu sağlamaktan sorumlu bireyler
BGYS ekibinin üyeleri
Eğitim Hedefleri

Bu eğitim sonunda katılımcılar:
ISO/IEC 27001'e dayalı bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin temel kavramlarını ve prensiplerini açıklayabilecekler.
ISO/IEC 27001 gerekliliklerini bir uygulayıcının bakış açısından yorumlayabilecekler.
ISO/IEC 27001'e dayalı bir BGYS'nin uygulanmasını PECB IMS2 Metodolojisi ve diğer en iyi uygulamaları kullanarak başlatabilecek ve planlayabilecekler.
Bir organizasyona ISO/IEC 27001'e dayalı bir BGYS'nin işletilmesinde, sürdürülmesinde ve sürekli olarak geliştirilmesinde destek olabilecekler.
Bir organizasyonu üçüncü taraf sertifikasyon denetimine hazırlayabilecekler.

Eğitim Yaklaşımı
Bu eğitimde, BGYS'nin uygulanmasında kullanılan örnekler, en iyi uygulamalar ve örnek olaylarla birlikte makale türü egzersizler ve çoktan seçmeli sınavlar bulunmaktadır.
Katılımcılar, quiz ve egzersizleri tamamlarken birbirleriyle iletişim kurmaya ve tartışmaya teşvik edilir.
Egzersizler bir vaka çalışmasına dayanmaktadır.
Sınavın yapısı, sertifikasyon sınavının yapısına benzerdir.

Önkoşullar
Bu eğitime katılmak için ana gereklilik, BGYS kavramları ve ISO/IEC 27001 hakkında genel bir bilgiye sahip olmaktır.

Eğitim Müfredatı
Gün 1: ISO/IEC 27001'e Giriş ve Bir BGYS'nin Başlatılması
Gün 2: Bir BGYS'nin Uygulanmasının Planlanması
Gün 3: Bir BGYS'nin Uygulanması
Gün 4: BGYS'nin İzlenmesi, Sürekli İyileştirme ve Sertifikasyon Denetimi için Hazırlık
Gün 5: Sertifikasyon Sınavı

Eğitim Derecelendirmesi

Ortalama 5 puan üzerinden 5 puan aldı.

5
Bu eğitimin, 5 puan üzerinden hesaplanan ortalama derecelendirmesi.