Ön Yükleyiciyi Kapat

İlk olarak 2005 yılında ilan edilen ve sonrasında 2011 ve 2018 yıllarında güncellenen ISO/IEC 20000-1, Tip A yönetim sistem standardıdır ve bir organizasyonun bir hizmet yönetim sistemi (SMS) kurma, uygulama, sürdürme ve sürekli olarak geliştirme için asgari gereksinimleri belirler.

 

Bir SMS, politikaları, süreçleri, kaynakları, hedefleri ve dokümantasyonu içeren ve organizasyonun hedeflerine ulaşmak için bir araya getirilen ve koordine edilen unsurlardan oluşur. Etkili bir SMS, organizasyonlara hizmet yönetimi faaliyetlerini yönlendirme ve kontrol etme, faaliyetleri ile ilgili riskleri tanımlama ve hafifletme, hizmet sunumunu iyileştiren fırsatları tanımlama ve gerçekleştirme yeteneği sağlar.

ISO/IEC 20000-1'in gereksinimleri geneldir ve tüm büyüklüklerde, sektörlerde ve karmaşıklıklardaki organizasyonlara uygundur. ISO Anketi 2020'ye göre, dünya genelinde 7,500'den fazla sertifika verilmiştir. Bu standarttın sadece IT altyapısına uygulanabileceği yaygın bir yanlış algıya karşın, ISO/IEC 20000-1, finans, bulut, iş süreçleri dış kaynak kullanım gibi çeşitli diğer hizmetler için de kullanılabilir.

ISO/IEC 20000-1'in hizmet sağlayıcıları için avantajları şunlardır:

ISO/IEC 20000-1 gereksinimlerine dayalı etkili bir Hizmet Yönetim Sistemi'nin (SMS) uygulanması, bir organizasyonun iş yapma şeklini şekillendirme ve hizmet yönetimi uygulamalarını güçlendirme potansiyeline sahiptir.

 

ISO/IEC 20000-1 standartlarına dayalı bir SMS uygulamanın organizasyona sağlayabileceği bazı avantajlar şunlar olabilir:

 

 1. Geliştirilmiş hizmet performansı ve ilgili taraflara sunulan artan değer.
 2. Akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kurumundan resmi bir sertifikasyon alma imkânı.
 3. Düşük maliyetler, çabalar ve hizmet aksamaları.
 4. İyileştirilmiş hizmet yaşam döngüsü, planlama, tasarım, geçiş ve teslimat dahil.
 5. SMS bileşenlerinin iş hedefleri ile uyumlu hale getirilmesi.
 6. Hizmet gereksinimlerinin karşılanması.
 7. İş ve müşteri güveninin artırılması.
 8. Risk yönetimi yaklaşımı kullanarak azaltılmış riskler.
 9. Roller ve sorumlulukların daha iyi anlaşılması.
 10. Tedarikçiler ve diğer ilgili taraflarla ilişkilerin güçlendirilmesi.

 

Neden ISO/IEC 20000 eğitim kurslarımızdan birine katılmalısınız?

PECB ISO/IEC 20000 eğitim programı, bir hizmet yönetim sistemi için uluslararası alanda tanınan ISO/IEC 20000-1 standardı, diğer önemli ISO rehber standartları (ISO/IEC 20000-2, ISO 31000, ISO 19011) ve alandaki diğer iyi uygulamalara dayanmaktadır. ISO/IEC 20000 eğitim programlarımıza katılım, servis sağlayıcılara yardımcı olmak ve kariyerinizi geliştirmek için yetkinliklerinizi artırma fırsatını sunmaktadır.

ISO/IEC 20000 Tanıtım eğitimi, bir Hizmet Yönetim Sistemi (SMS) için ISO/IEC 20000-1 gereksinimlerini kısaca ve genel olarak anlamak isteyen profesyoneller için uygundur.

ISO/IEC 20000 Geçiş eğitimi, ISO/IEC 20000-1:2011 gereksinimleriyle zaten aşina olan ve organizasyonlarını ISO/IEC 20000-1:2018'e geçirmek isteyen profesyoneller için uygundur.

ISO/IEC 20000 Temel eğitimi, giriş seviyesindeki profesyoneller için uygundur çünkü ISO/IEC 20000-1 gereksinimleri ve bir SMS için yönergelerle tanışma fırsatı sunar.

ISO/IEC 20000 Lider Uygulayıcı, ISO/IEC 20000-1 gereksinimleri ve bir dizi uluslararası standart ve iyi uygulama rehberinden elde edilen yönergeler doğrultusunda bir SMS kurma, uygulama, işletme, sürdürme ve sürekli olarak iyileştirme konusunda organizasyonlara rehberlik etme yeteneklerini kazanmanızı sağlayan beş günlük bir eğitim programıdır.

ISO/IEC 20000 Lider Denetçi de beş günlük bir eğitim programıdır ve ISO/IEC 20000-1'e dayalı bir SMS'yi, ISO 19011'de belirtilen yönetim sistemleri denetimi rehberlerine uygun olarak denetleme ve ISO/IEC 17021-1'de tanımlanan sertifikasyon sürecini uygulama yeteneklerini kazanmanızı sağlar.

 Eğitim Müfredatı

 • ISO/IEC 20000 Introduction (1 Gün):

         Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi'nin (ITSMS) temel kavramlarını anlamak.

 • ISO/IEC 20000 Foundation (2 Gün):

         ITSMS uygulamasının prensip ve süreçlerine dair bilgi edinmek.

 • ISO/IEC 20000 Lead Implementer (5 Gün):

         ISO/IEC 20000'ye dayalı bir ITSMS’in uygulanması ve yönetilmesi için beceri ve                       yetkinliği geliştirmek.

 • ISO/IEC 20000 Lead Auditor (5 Gün):

         ISO/IEC 20000 gereksinimlerine karşı bir ITSMS denetimi planlama ve gerçekleştirme             konusunda beceri ve bilgi edinmek.

Eğitim Derecelendirmesi

Ortalama 5 puan üzerinden 5 puan aldı.

5
Bu eğitimin, 5 puan üzerinden hesaplanan ortalama derecelendirmesi.