Ön Yükleyiciyi Kapat

 

ISO 31000, iş faaliyetlerinde her türlü riski yönetme konusunda rehberlik eden bir uluslararası standarttır. Bu standart, prensipler, risk yönetimi çerçevesi ve risk yönetimi sürecinin uygulanması konularında yönergeler içermektedir.

Her türlü tip ve büyüklükteki organizasyonlar için uygun olan ISO 31000, risk yönetimini iş fonksiyonlarına entegre etmek isteyenlere yönlendirme sağlar. Bu standart, risk yönetimini temel alan prensipleri içerir ve organizasyonlara, aşağıdaki alanlarda risk yönetimi çerçevesini geliştirmeleri için rehberlik eder:

 1. Organizasyon yapılarına risk yönetimini entegre etme.
 2. Organizasyonun bağlamına uygun bir risk yönetimi çerçevesi tasarlama.
 3. Risk yönetimi çerçevesini uygulama.
 4. Risk yönetimi çerçevesinin etkililiğini değerlendirme ve sürekli olarak uygunluğunu ve yeterliliğini iyileştirme.
 5. Liderlik ve taahhüt (üst yönetim) sergileme.

ISO 31000, risk yönetim sürecini genel yönetim ve karar alma sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görür. Risk yönetim süreci stratejik düzeyde ve organizasyon genelinde uygulanabilir olmanın yanı sıra, projeler, ürünler ve süreçler üzerinde de kullanılabilir. Ayrıca ISO 31000, risk iletişimi ve danışmanlık, kapsamın, bağlamın ve kriterlerin tanımlanması, risk değerlendirmesi, risk tedavisi, izleme ve gözden geçirme ve son olarak risklerin kaydedilmesi ve raporlanması konularında da rehberlik sunmaktadır.

 

Neden ISO 31000 organizasyonlar için önemlidir?

 

ISO 31000, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar için risk yönetimi konusunda rehberlik sunan kritik bir standarttır. Bu standart, kuruluşlara potansiyel riskleri tanımlama, önceliklendirme ve etkili bir şekilde yönetme konusunda çerçeve ve prensipler sağlar. ISO 31000'in uygulanması, kuruluşların yönetim, planlama, raporlama, politika ve kültür gibi alanlara risk temelli karar alma süreçlerini entegre etmelerine yardımcı olarak operasyonel verimliliği artırabilir.

ISO 31000, kuruluşlara iş hedeflerine olası etkileri olan riskleri belirleme ve önceliklendirme konusunda rehberlik sağlar. Bu standart, riskleri etkili bir şekilde azaltmadan önce hangi risklere öncelik verilmesi gerektiğini belirleme konusunda yardımcı olur. ISO 31000'in en iyi uygulamaları, kuruluşlara istenen bir risk yönetimi kültürünü oluşturma fırsatı sunar.

ISO 31000'e dayalı risk yönetimi, kuruluşların her iş alanında risklere karşı taahhütlerini gösterir. Bu durum, müşteri ve diğer paydaşlar arasındaki güveni artırır ve iç ve dış tehditleri etkili bir şekilde azaltma yeteneklerini sergiler. ISO 31000'e uygun bir risk yönetimi süreci, bir kuruluşun itibarını güçlendirebilir ve rekabet avantajı sağlayabilir.

ISO 31000 sertifikası almayı neden hedeflemelisiniz?

 • Risk yönetimi prensiplerine ve riskin temel kavramlarına olan farkındalığınızı gösterin.
 • Bir organizasyonun ihtiyaçlarına ve bağlamına uygun bir risk yönetimi çerçevesi oluşturma yeteneklerinizi sergileyin.
 • ISO 31000 önerilerine dayalı olarak risk yönetimi sürecini başarıyla uygulama yeteneğinizi gösterin.
 • Risk yönetimini bir organizasyonun önemli faaliyetleri ve fonksiyonlarına entegre etmenin önemine dair farkındalığınızı yansıtın.
 • Risk yönetimi alanında daha başarılı bir kariyere sahip olma potansiyelinizi ortaya koyun.

Eğitim Müfredatı

 • ISO 31000 Introduction (1 Gün):

  ISO 31000'ye dayalı risk yönetiminin temel kavramlarını anlamak.

 • ISO 31000 Foundation (2 Gün):

      ISO 31000'in ana bileşenleri, risk yönetiminin prensipleri ve yaklaşımlarını öğrenmek için bilgi edinmek.

 • ISO 31000 Risk Manager (3 Gün):

         ISO 31000'de belirtilen rehberlere uyarak bir organizasyonda risk yönetimi süreçlerini ve çerçevelerini uygulamak için gerekli becerileri ve bilgiyi kazanmak.

 • ISO 31000 Lead Risk Manager (5 Gün):

         ISO 31000'de sağlanan risk değerlendirme metodolojilerini kullanarak ISO 31000'e dayalı bir risk yönetimi sürecini başarıyla uygulamak için yetkinliği geliştirmek.

Eğitim Derecelendirmesi

Ortalama 5 puan üzerinden 5 puan aldı.

5
Bu eğitimin, 5 puan üzerinden hesaplanan ortalama derecelendirmesi.