Ön Yükleyiciyi Kapat

"DevOps Temelleri Eğitimi," yazılım geliştirme ve işletme süreçlerini entegre ederek daha hızlı ve etkili bir yazılım dağıtım süreci oluşturmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, katılımcılara DevOps kültürü, araçlar ve süreçler hakkında temel bilgiler sunmayı hedefler.

DevOps Nedir? Bu bölüm, DevOps kültürüne genel bir giriş sunar. Yazılım geliştirme ve işletme süreçlerinin neden entegre edilmesi gerektiği üzerinde durulur.

Temel Kavramlar ve İlkeler: Sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli dağıtım (CD) ilkeleri, kod tabanlı altyapı yönetimi ve otomasyon prensipleri bu bölümde ele alınır.

Aracılar ve Platformlar: DevOps için yaygın olarak kullanılan araçlar ile konteyner teknolojileri ve orkestrasyon araçları bu kısımda incelenir.

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD): Bu bölümde, CI/CD süreçlerinin nasıl kurulduğu ve yönetildiği, otomatik testlerin ve dağıtımın önemi üzerinde durulur.

İzleme ve Geri Bildirim: Uygulama performansının izlenmesi, kullanıcı geri bildirimleri ve sürekli iyileştirme prensipleri bu bölümde ele alınır.

Güvenlik ve Uygulama Güvenliği: Güvenlik açısından DevOps ve güvenlik süreçlerinin en iyi uygulamalarla nasıl entegre edileceği bu bölümde incelenir.

Kültür ve İnsan Faktörleri: DevOps kültürünün oluşturulması, işbirliği ve iletişimdeki önem bu bölümde vurgulanır.

Uygulamalı Senaryolar ve Tatbikatlar: Gerçek dünya senaryolarına dayalı uygulamalı tatbikatlar, katılımcılara DevOps prensiplerini uygulama fırsatı sunar.

Sertifikasyon: Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara "DevOps Temelleri Sertifikası" verilir.

DevOps Temelleri Eğitimi, yazılım geliştirme ve işletme ekipleri arasında daha iyi bir işbirliği ve sürekli iyileştirme sağlamak isteyen profesyoneller için uygun bir başlangıç noktasıdır. Katılımcılar, eğitim sonunda DevOps prensiplerini anlama, uygulama ve günlük iş süreçlerine entegre etme yeteneklerini geliştirirler.

Eğitim Derecelendirmesi

Ortalama 5 puan üzerinden 5 puan aldı.

5
Bu eğitimin, 5 puan üzerinden hesaplanan ortalama derecelendirmesi.