Ön Yükleyiciyi Kapat

CYSA+ (Cybersecurity Analyst) bir bilgi güvenliği sertifikasyon programıdır ve bilgi güvenliği alanında çalışan profesyoneller için tasarlanmıştır. Bu sertifikasyon, saldırıları tespit etme, analiz etme ve yanıtlama becerilerinizi ölçmeyi amaçlar. Bu sertifikasyon, siber güvenlik analisti olarak çalışmak isteyen veya mevcut yeteneklerini geliştirmek isteyen kişiler için önemli bir adımdır. CySA+ (Cybersecurity Analyst+) sertifikasyonu, güvenlik analizi, zayıf nokta yönetimi, tehdit yönetimi, güvenlik operasyonları ve ağ segmentasyonu gibi konulara odaklanan bir sertifikasyondur. Bu sertifikasyon, siber güvenlik analisti, siber güvenlik uzmanı, tehdit istihbarat analisti, ağ savunma analisti gibi rollerdeki profesyonellerin sahip olması gereken bilgi ve becerileri test eder.


CySA+ eğitim paketi, sınavda başarılı olmak için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmanıza yardımcı olur. Eğitimler, güvenlik analizi, zayıf nokta yönetimi, tehdit yönetimi, güvenlik operasyonları ve ağ segmentasyonu gibi konuları kapsar. Ayrıca, siber

güvenlik tehditleri ve savunma stratejileri konusunda da derinlemesine bir anlayış

sağlar. Bu eğitim, katılımcıların CySA+ sınavına hazırlanmalarına ve sınavda başarılı

olmalarına yardımcı olur.

CYSA+ sınavı, bir bilgi güvenliği analisti olarak görev yapacak kişilerin temel görevleriyle ilgili konuları kapsar. Sınav, ağlar, sistemler, uygulamalar ve diğer teknolojik alanlarda siber tehditleri tespit etme, analiz etme, yanıtlama ve bunlarla mücadele etme yeteneklerini test eder.
 • Threat Management (Tehdit Yönetimi)
 • Vulnerability Management (Zafiyet Yönetimi)
 • Cyber Incident Response (Siber Olay Müdahalesi)
 • Security Architecture and Tool Sets (Güvenlik Mimarisi ve Araç Setleri)
 • Cybersecurity Tool Set Configuration (Siber Güvenlik Araç Seti Yapılandırması)
 • Security Operations and Monitoring (Güvenlik Operasyonları ve İzleme)
 • Network Security (Ağ Güvenliği)
 • Identity and Access Management (Kimlik ve Erişim Yönetimi)
 • Security Assessment and Testing (Güvenlik Değerlendirme ve Test)
 • Security Operations Center (SOC) (Güvenlik Operasyon Merkezi)
 • Cybersecurity Policies and Procedures (Siber Güvenlik Politikaları ve Prosedürleri)

CYSA+ eğitimi aldığınızda, kazanacağınız yetkinlikler:

Siber Güvenlik Olaylarını Algılama ve Yanıtlama: Ağ tabanlı saldırıları tespit etme, analiz etme ve bu saldırılara karşı hızlı ve etkili tepki verme becerisi.

Güvenlik Olaylarını Analiz Etme: Ağ, sistem ve uygulama güvenlik olaylarını analiz ederek saldırılar veya güvenlik ihlalleri hakkında derinlemesine anlayış geliştirme.

Güvenlik Açıkları Yönetimi: Güvenlik açıkları taraması yapma, bulunan açıkları yönetme, izleme ve düzeltme yetenekleri.

Siber Tehditlerin Değerlendirilmesi: Potansiyel siber tehditleri analiz etme, risk değerlendirmesi yapma ve önleme stratejileri geliştirme.

Ağ ve Sistem Güvenliği İncelemesi: Ağ ve sistemlerdeki güvenlik açıklarını tanımlama, önleyici önlemler önerme ve güvenlik seviyelerini artırma becerisi.

Adli Tıp ve Olay Müdahalesi: Olay müdahalesi süreçlerini anlama, siber saldırıların etkilerini belirleme, olay sonrası analiz ve iyileştirme süreçlerini yönetme.

Kimlik ve Erişim Yönetimi: Kimlik doğrulama sistemleri, erişim hakları ve veri güvenliği politikaları üzerine temel bilgi ve uygulama yetkinlikleri.

Ortam Güvenliği ve Korunma Stratejileri: Kurumsal ortamlarda kullanılan güvenlik uygulamaları, güvenlik duvarları, antivirüs yazılımları, ağ güvenliği önlemleri gibi korunma stratejileri hakkında bilgi.

CYSA+ eğitimi, siber güvenlik alanında çalışmak isteyenler veya mevcut becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için önemli bir kaynaktır. Bu eğitim, siber güvenlik analisti olarak görev yapacak kişilerin gerekli becerilere sahip olmalarını sağlayarak, kurumların güvenlik açıklarını tespit etme, analiz etme ve giderme konusunda yetkinlik kazanmalarına yardımcı olur.


Eğitim Derecelendirmesi

Ortalama 5 puan üzerinden 5 puan aldı.

5
Bu eğitimin, 5 puan üzerinden hesaplanan ortalama derecelendirmesi.