Ön Yükleyiciyi Kapat

Cloud Essentials+ sertifikasyonu, bulut bilişim konusunda genel bir anlayışa sahip

olmak isteyen veya bulut bilişim projelerine katılmak isteyen profesyoneller için

uygundur. Bu sertifikasyon, bulut bilişim kavramları, bulut hizmet modelleri, bulut

bilişim hizmetleri ve sağlayıcıları, bulut bilişim avantajları ve dezavantajları gibi konuları

kapsar.

Bu eğitim, Cloud Essentials+ sınavına hazırlanırken büyük fayda sağlar ve bulut

bilişim konusunda genel bir anlayışa sahip olmanızı sağlar. Ayrıca, bulut bilişim projelerinde yer alırken karşılaşabileceğiniz zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olacak

bilgi ve becerileri de kazandırır.


  • Cloud Computing Concepts, Models, and Terminology (Bulut Bilişim Kavramları, Modelleri ve Terimleri)
  • Cloud Computing Infrastructure (Bulut Bilişim Altyapısı)
  • Business Perspectives on Cloud Computing (Bulut Bilişime İş Bakış Açıları)
  • Cloud Computing Management and Operations (Bulut Bilişim Yönetimi ve Operasyonları)
  • Cloud Computing Governance, Risk, and Compliance (Bulut Bilişim Yönetişimi, Riski ve Uyumu)
  • Cloud Service Management (Bulut Hizmet Yönetimi)
  • Cloud Security Fundamentals (Bulut Güvenliği Temelleri)
  • Cloud Application Security (Bulut Uygulama Güvenliği)

Bu eğitim, katılımcılara bulut bilişimin temel prensiplerini, işleyişini ve avantajlarını öğretmeyi amaçlar. Kişiler, bu eğitim sonrasında bulut bilişimdeki terminolojiyi, farklı hizmet modellerini ve dağıtım seçeneklerini anlayabilirler. Ayrıca bulut bilişimdeki güvenlik konuları hakkında temel bir farkındalık kazanırlar ve bulut teknolojilerinin iş dünyasında nasıl kullanılabileceğini anlama yetkinliği elde ederler.

Eğitim Derecelendirmesi

Ortalama 5 puan üzerinden 5 puan aldı.

5
Bu eğitimin, 5 puan üzerinden hesaplanan ortalama derecelendirmesi.