Ön Yükleyiciyi Kapat

Certified Information Systems Auditor (CISA), ISACA tarafından verilen bir sertifikadır ve bir organizasyonun BT ve iş sistemlerinin izlendiğinden, yönetildiğinden ve korunduğundan emin olan kişilere yöneliktir; sertifikasyon, kapsamlı bir sınav ve başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sunulur. CISA sertifikası, bir IT denetçisinin zayıflıkları değerlendirme ve işletme ortamında IT kontrollerini kurma konusundaki bilgi, uzmanlık ve becerisini değerlendirmek için küresel olarak tanınan bir standarttır. Bu, IT denetçileri, denetim yöneticileri, danışmanlar ve güvenlik profesyonelleri için tasarlanmıştır.

Bu eğitim paketi, CISA sertifikasyonu için gerekli olan bilgi sistemleri denetimi konularına derinlemesine bir bakış sunmaktadır. Eğitimler arasında bilgi sistemleri denetim yönetimi, bilgi sistemleri denetimi uygulama teknikleri, bilgi sistemleri denetimi yönergeleri ve standartları, bilgi sistemleri güvenliği ve yönetişim konuları yer almaktadır. Bu eğitim ile, katılımcıların CISA sınavına hazırlanmalarına yardımcı olmakla birlikte, bilgi sistemleri denetimi alanında etkili bir profesyonel olmalarını da sağlamaktadır.

Önkoşullar:

CISA sertifikası için en az 5 yıl mesleki bilgi sistemleri denetimi, kontrol veya güvenlik alanında çalışma deneyimi gerekmektedir.

 

Eğitim Müfredatı:

  • Information Systems Auditing Process (Bilgi Sistemleri Denetimi Süreci)
  • Governance and Management of IT (IT Yönetişimi ve Yönetimi)
  • Information Systems Acquisition, Development, and Implementation (Bilgi Sistemleri Edinimi, Geliştirilmesi ve Uygulanması)
  • Information Systems Operations, Maintenance, and Service Management (Bilgi Sistemleri İşletimi, Bakımı ve Hizmet Yönetimi)
  • Protection of Information Assets (Bilgi Varlıklarının Korunması)
  • Incident and Problem Management (Olay ve Sorun Yönetimi)
  • Business Continuity and Disaster Recovery (İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma)
  • Legal, Regulations, Investigations, and Compliance (Yasal Mevzuat, Soruşturmalar ve Uyum) Ethics (Etik)

Eğitim Derecelendirmesi

Ortalama 5 puan üzerinden 4 puan aldı.

4
Bu eğitimin, 5 puan üzerinden hesaplanan ortalama derecelendirmesi.