Ön Yükleyiciyi Kapat

Bu eğitim paketi, bulut bilişim güvenliği konularına derinlemesine bir bakış sunarak, CCSP sertifikasyonu için gerekli olan bilgi ve becerileri katılımcılara kazandırmayı

amaçlamaktadır. Eğitimler arasında bulut bilişim mimarisi, veri güvenliği, uygulama

güvenliği, uyumluluk, risk yönetimi ve güvenlik operasyonları konuları yer almaktadır.

Bu eğitim, katılımcıların bulut bilişim ortamlarında güvenliği yönetme becerilerini

geliştirmelerine ve CCSP sınavına hazırlanmalarına yardımcı olmakla birlikte, bulut bilişim

güvenliği alanında etkili bir lider olmalarını da sağlamaktadır.


  • Architectural Concepts and Design Requirements (Mimarlık Kavramları ve Tasarım Gereksinimleri)
  • Cloud Data Security (Bulut Veri Güvenliği)
  • Cloud Platform and Infrastructure Security (Bulut Platformu ve Altyapı Güvenliği)
  • Cloud Application Security (Bulut Uygulama Güvenliği)
  • Operations (Operasyonlar)
  • Legal and Compliance (Yasa ve Uyum)

Eğitim Derecelendirmesi

Ortalama 5 puan üzerinden 5 puan aldı.

5
Bu eğitimin, 5 puan üzerinden hesaplanan ortalama derecelendirmesi.